Klein eco centraal

Onze huidige staat:

Momenteel zijn we druk bezig om een leuk , gezond , en veilig netwerk op te bouwen van mensen die sympathie , erkenning , of zelfs passie hebben voor onze visie / werkwijze.

Om een goede start te maken als toekomstige Stichting is het ontzettend belangrijk dat wij er 110% zeker van kunnen zijn onze doelgroep te kunnen bereiken en daar is veel tijd voor nodig. Dat maakt dat wij momenteel binnen het bestuur nog druk aan het oriënteren en netwerken zijn bij diverse organisaties /bedrijven , en wellicht buurtwijken.

 

Wie zijn wij ?

KLein-eco-centraal is een vrijwilligers-gemeenschap die zich richt op het vorm geven aan het concept werk en ambacht , maar ook de manier waarop wij graag ons willen inzetten voor mensen met een ontwikkelingsachterstand , gebrek bij ruimte voor ontwikkeling. Dit doen we door middel van ambachtswerkzaamheden te combineren met een huiselijke sfeer , niet alleen geven we workshops maar ook coaching tijdens de werkzaamheden maar willen we mensen helpen zichzelf te profileren. Allerlei vormen van ambachtswerk en activiteiten worden gecombineerd met een lage werkdruk zo lijkt het in eerste instantie meer op een activiteiten centrum. 

 

- Eenzaamheid

- Duurzaam werken

- Verbinding leggen (contact)

- Coaching , Voorlichting

- Vertrekken van informatie

- Gepast Advies

- Kleinschaligheid

 

Doelgroep:

- Onze doelgroep kan heel breed gezien worden als toekomstige Stichting vinden wij het belangrijk dat onze mede mens meer kansen moet krijgen op de arbeidsmarkt maar ook de hulp verdient op zorg zonder in een hulpverlenerstraject te belanden. In een gemeenschappelijke en huiselijke sfeer hopen we door middel van de juiste ondersteuning mensen meer balans te kunnen geven in het leven.

Het is namelijk niet voor niets onze visie geworden, mede door de gigantische toename van eenzaamheid , burn-outs , depressies , criminaliteit en vele andere aspecten waarin mensen hun eigen perspectief op het leven min of meer kwijtraken. Met een kleine bijdrage voor lidmaatschap kunnen we in een besloten groep samen hele mooie ontwikkelingen mee gaan maken en armoede min of meer tegengaan.

 

Kortom de doelgroep : medemens 

 

Waarom kleinschalig?

 

Onze ervaring is dat des te groter bedrijven en organisaties vaak worden hoe lastiger het is om goed overzicht te behouden op zowel je visie als organisatie maar ook de mensen die hierin een rol hebben. Kleinschaligheid zeker in een gemeenschap is de kern van bewust contact en het basis voor samenwerking en ontwikkeling.

 

Locatie omgeving Assen:

Omdat we helaas nog niet beschikken over een ruimte waar we geregeld bij elkaar kunnen komen betreft ontmoetingen hebben we ervoor gekozen om in de omgeving Assen de ontmoetingen bij bijvoorbeeld een restaurant of café te laten plaatsvinden , dit omdat we simpelweg de drempel voor contact laag en open willen houden.

 

Wij zoeken:

- Vrijwilligers

- Partners

- Donateurs

- Samenwerkingsverbanden

 

Wat onderscheidt ons van reguliere vrijwilligerswerk ?

Ons team bestaat uit professionals vanwege een jarenlange achtergrond binnen de hulpverlening , daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het waarnemen van negatieve signalen op het gebied van welzijn , zorg , arbeid. Hier spelen wij op in door preventief werkzaam te zijn en de verbinding met mensen aan te gaan voordat er meer klachten gaan ontstaan. Hieronder kun je lezen waar wij naar toe willen werken als toekomstige Stichting.

 

Op het gebied van gepast werk leveren wij:

- Coaching bij het zoeken naar kwaliteiten

- Kwaliteit vergroting (profileren)

- Stress vrije werksfeer

- Fase module binnen het werk

- Sociale acceptatie en met name waardering

 

Daarnaast willen wij ons richten op: 

- Re-integratie / profilerend werkzaam

- Burn-out coaching

- Sociaal werk 

- Laag Drempelig contact

- Duurzaam te werk

- Kleinschaligheid

 

Hieronder de onderwerpen waar wij ander andere ondersteuning en coaching bij geven.

- Sociaal isolement

- Depressies

- Rusteloosheid

- Belanden in ongewenste hulpverleningstrajecten

- Psychische klachten